THE TALA POSTS YOUTUBE VIDEOS

Why You Should Never Let Marie Kondo’s Netflix Series Bring You Down

Why You Should Never Let Marie Kondo’s Netflix Series Bring You Down

When I started my minimalism journey years ago, I wished for others to feel the liberating experience I felt when I started to remove the excess out of my life. This is one of the reasons why I started this&…
View Post
Salba-Bida Ka ba?

Salba-Bida Ka ba?

Bida ka ba pagdating sa pag-salba ng ibang tao? Ikaw ba yung tipo na mas inuuna ang pagsalba sa iba hanggang sa nakalimutan mo ng isalba ang iyong sarili? Madalas ka bang tumulong sa pag-ahon ng iba? Aaminin ko na&…
View Post
Aloe Vera: The Hydrating Genius Plant

Aloe Vera: The Hydrating Genius Plant

A friend of mine gave me an Aloe Vera plant in a pot a few months ago. It looked so cute in in this small white pot and it looked like a tiny Aloe Vera baby plant. She gave a&…
View Post
Huwag kang makinig sa iba, makinig ka sa bulong ng iyong puso.

Huwag kang makinig sa iba, makinig ka sa bulong ng iyong puso.

Habang nagsusulat ako ng ‘blog post’ na ito, aaminin ko na medyo nahihirapan ako. Naisip ko na mula noon hanggang ngayon, mas madali pa rin talaga para sa akin ang magsulat ng essay o ‘sanaysay‘ (nag-Google translate na naman ako&…
View Post
Log Out Muna…Pag May Time…

Log Out Muna…Pag May Time…

Ang bilis ng panahon. Mag da-dalawang dekada na rin ang lumipas simula ng mag Y2K. Naaalala ko pa nga yung Barbie na binili ni Papa sa akin bago mag bagong taon na pinangalanan kong ‘Millenia’. Parang kahapon lang na …
View Post