THE TALA POSTS YOUTUBE VIDEOS

Huwag kang makinig sa iba, makinig ka sa bulong ng iyong puso.

Huwag kang makinig sa iba, makinig ka sa bulong ng iyong puso.

Habang nagsusulat ako ng ‘blog post’ na ito, aaminin ko na medyo nahihirapan ako. Naisip ko na mula noon hanggang ngayon, mas madali pa rin talaga para sa akin ang magsulat ng essay o ‘sanaysay‘ (nag-Google translate na naman ako&…
View Post
Log Out Muna…Pag May Time…

Log Out Muna…Pag May Time…

Ang bilis ng panahon. Mag da-dalawang dekada na rin ang lumipas simula ng mag Y2K. Naaalala ko pa nga yung Barbie na binili ni Papa sa akin bago mag bagong taon na pinangalanan kong ‘Millenia’. Parang kahapon lang na …
View Post
Life Lessons From 2018

Life Lessons From 2018

Happy 1st Anniversary to THE TALA! Last year was filled with so much adventure and there were so many surprises that came our way. I thought that 2018 was going to be a quiet year compared to a busy and…
View Post
The Benefits of Mindful Journals

The Benefits of Mindful Journals

As we welcome the new year ahead of us, we start to think about our resolutions and goals. This is the time for embracing the changes that are about to come our way- the time for new beginnings. Many of&…
View Post
In A World Filled With People Who Shut You Down, Be Brave and Speak Up

In A World Filled With People Who Shut You Down, Be Brave and Speak Up

Speaking up and declaring your truth is hard to do especially in a world where most people prefer to talk more than listen. How many times have you fully listened to someone as you debate and have a discussion with&…
View Post